Disclaimer

Vrijwaring
Deze pagina bevat onze disclaimer. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit document, neem dan gerust contact met ons op via info@darynatury.nl


DEFINITIES EN INTERPRETATIES

"Het Bedrijf" betekent DaryNatury.nl,
"De klant" betekent de persoon, het bedrijf of het bedrijf dat als zodanig wordt aangeduid,
Koppen zijn alleen bedoeld ter identificatie en zullen de betekenis van de voorwaarden waarop ze betrekking hebben niet beperken of anderszins beïnvloeden.

VRIJWARING

Het accepteren van cookies betekent dat de 'klant' onze gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd en alle juridische informatie die deel uitmaakt van deze website heeft gelezen.

De links naar de materialen kunnen op elk moment onderaan elke pagina worden gevonden in het gedeelte Juridische informatie.

De inhoud van deze pagina's en subwebsites is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van de website mag niet worden verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt, tenzij de eigenaar van deze website vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Elke actie die het auteursrecht schendt, is verboden.

Hoewel het bedrijf er alles aan doet om nauwkeurige en betrouwbare informatie op deze website te presenteren, kunnen we de nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid of actualiteit van dergelijke informatie niet garanderen

Handelsnamen, productnamen, oplossingen of andere merken geregistreerd op deze website zijn handelsmerken en/of auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaren en worden alleen gebruikt voor informatieve doeleinden.

Gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van deze website is louter ter informatie en reclame, kan niet worden beschouwd als een vorm van advies, consultatie of aanbeveling. Deze diensten kunnen afzonderlijk worden geleverd via direct contact met een van onze experts.

De eigenaar van deze website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de op de website gepubliceerde artikelen en de geplaatste informatie.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de informatie op de website op elk moment en in elke omvang zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Gebruiksvoorwaarden kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Door informatie in te dienen, verleent u het Bedrijf een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om dergelijke inhoud overal ter wereld te reproduceren, gebruiken, wijzigen, publiceren, aanpassen, vertalen, afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven. media. Door informatie in te dienen, verklaart en garandeert u ook dat de inhoud nauwkeurig is, dat u eigenaar bent van of toestemming heeft om de inhoud die u indient te gebruiken; en het gebruik van de inhoud zal geen enkele persoon of entiteit schade berokkenen.

Personen die de optie gebruiken om opmerkingen, meningen of suggesties te overschaduwen dat ingediend materiaal niet onwettig of anderszins ongeschikt is voor publicatie, hebben het onbeperkte recht om ons dergelijk materiaal te verstrekken.

Onze volledige algemene voorwaarden vind je hier.

Disclaimer:

De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en gebaseerd op bronnen die betrouwbaar geacht worden, maar de eigenaar is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de geboden informatie. Alle informatie op deze website kan in de vorm van een onvolledige samenvatting worden weergegeven of via Shopify worden opgevraagd.

De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het downloaden van materialen van de site en verdere exploitatie, zelfs niet wanneer het risico van letsel eigenaar is geïnformeerd.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbreking van de toegang tot het netwerk en de dienst, computersysteemfouten veroorzaakt door virussen of communicatie per e-mail.

Deze website bevat links naar sites van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het accepteren van de inhoud van deze pagina's. Gebruiker besluit gebruik te maken van deze links om toegang te krijgen tot sites van derden, doe dit op eigen risico.